Rekisteriseloste


REKISTERIN NIMI

Kahvikeisarinnan asiakas-, laskutus- ja markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Kahvikeisarinna 

Y-tunnus 3119772-3

33710 Tampere

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mei Hong

hello@kahvikeisarinna.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa sähköisesti ja puhelimitse.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Perustietoja kuten (nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään asiakkaan verkkokauppa-asioinnista, uutiskirjeen tilauksesta, sähköposti-ja tekstiviesteistä, yhteydenottopyyntölomakkeelta, asiakastapaamisista, rekisterinpitäjän palveluita muutoin käytettäessä tai muutoin tilanteissa, joissa asiakas on luovuttanut tietojaan.  

TIETOJEN LUOVUTUS

Kahvikeisarinna luovuttaa asiakastietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.